Phân tích nghiệp vụ (BA/BA Lead)

Mô tả công việc:  Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, thiết kế lại các quá ...

Xem chi tiết

Phân tích nghiệp vụ (BA/BA Lead)

Mô tả công việc: Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer…); Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách...

Xem chi tiết

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Mô tả công việc: • Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer…); • Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách ...

Xem chi tiết