Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Hệ sinh thái số ngành ô tô)

Mô tả công việc: Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, thiết kế các quá trình sử dụng, vận hành của các dịch vụ trong ngành ô tô để số...

Xem chi tiết

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Dự án ERP)

Mô tả công việc: Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, thiết kế lại các quá trình sử dụng, vận hành của dự án; Viết, chuẩn bị các tài...

Xem chi tiết

Phân tích nghiệp vụ (BA/BA Lead)

Mô tả công việc:  Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, thiết kế lại các quá ...

Xem chi tiết

Phân tích nghiệp vụ (thuộc Trung tâm R&D)

Mô tả công việc: Làm việc chính trong dự án về Credit Scoring hoặc Chatbot/RPA Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết...

Xem chi tiết

Phân tích nghiệp vụ (BA/BA Lead)

Mô tả công việc: Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer…); Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách...

Xem chi tiết

Chuyên viên Marketing và phân tích sản phẩm phần mềm

Mô tả công việc: Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao. Tổng hợp các báo cáo về đánh giá người tiêu dùng. Thu thập,...

Xem chi tiết

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (dự án CRM)

Mô tả công việc: – Được traning nghiệp vụ SAP CRM tại đối tác của Công ty – Khảo sát & phân tích yêu cầu nghiệp vụ chi tiết...

Xem chi tiết

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Mô tả công việc: • Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer…); • Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách ...

Xem chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Mô tả công việc – Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer…); – Phân tích và làm rõ các yêu...

Xem chi tiết