Chuyên viên R&D mảng Blockchain

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hoặc tiếp nhận, phát triển hệ thống ứng dụng Blockchain trong các lĩnh vực fintech và truy xuất nguồn gốc...

Xem chi tiết