Chuyên viên kiểm thử phần mềm ERP

Mô tả công việc: Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án. Lập kế hoạch test và kịch...

Xem chi tiết

Chuyên viên kiểm thử phần mềm

Mô tả công việc: Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án. Lập kế hoạch test và kịch...

Xem chi tiết

Chuyên viên Kiểm thử ứng dụng

Mô tả công việc: – Thiết kế, đặc tả kịch bản kiểm thử; – Thực hiện kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng cho phần mềm, ít lỗi nhất...

Xem chi tiết