Chuyên viên Marketing

Mô tả công việc: Triển khai xây dựng các kế hoạch marketing cho sản phẩm dựa trên các phân tích, đánh giá và bám sát triển khai kế hoạch Phụ...

Xem chi tiết

Chuyên viên Marketing và phân tích sản phẩm phần mềm

Mô tả công việc: Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao. Tổng hợp các báo cáo về đánh giá người tiêu dùng. Thu thập,...

Xem chi tiết