Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Mô tả công việc: • Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer…); • Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách ...

Xem chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Mô tả công việc – Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer…); – Phân tích và làm rõ các yêu...

Xem chi tiết