Chuyên viên R&D mảng Blockchain

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hoặc tiếp nhận, phát triển hệ thống ứng dụng Blockchain trong các lĩnh vực fintech và truy xuất nguồn gốc...

Xem chi tiết

Chuyên viên nghiên cứu phát triển hệ thống Smart City

Mô tả công việc: Tham gia nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống Thành phố thông minh Smart City phục vụ cho các khu đô thị lớn. Tư vấn cho Ban...

Xem chi tiết

Chuyên viên R&D mảng Credit Scoring, Big Data

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) và các hệ thống ứng dụng AI/Big Data khác tập trung trong lĩnh ...

Xem chi tiết

Chuyên gia R&D

Mô tả công việc: Nghiên cứu phát triển công nghệ cho hệ thống định danh online gồm:+ OCR giấy tờ định danh (CMND, CCCD, Hộ Chiếu, CMT Quân đội,...

Xem chi tiết

Chuyên gia R&D

Mô tả công việc: – Tham gia xây dựng các hệ thống phần mềm với vai trò là chuyên viên công nghệ. Nghiên cứu, tư vấn và xử lý các vấn đề...

Xem chi tiết