Chuyên viên Thiết kế Graphic

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm thiết kế theo yêu cầu của dự án (Tài liệu sản phẩm, báo cáo, slide thuyết trình, Website, mạng xã hội, banner,...

Xem chi tiết

UI/UX Design

Mô tả công việc: Lên ý tưởng, sáng tạo, layout và trực tiếp thiết kế giao diện UI/UX cho Web, App Mobile(android, iOS, mobile version) Phối hợp...

Xem chi tiết