Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Hệ sinh thái số ngành ô tô)

Mô tả công việc: Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, thiết kế các quá trình sử dụng, vận hành của các dịch vụ trong ngành ô tô để số...

Xem chi tiết

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (dự án CRM)

Mô tả công việc: – Được traning nghiệp vụ SAP CRM tại đối tác của Công ty – Khảo sát & phân tích yêu cầu nghiệp vụ chi tiết...

Xem chi tiết

Quản lý dự án CRM

Mô tả công việc: – Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao – Lên kế hoạch dự án, phân chia công việc cho các dự án...

Xem chi tiết