Lập trình viên JAVA

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án khối Công nghệ Đề xuất, triển khai các giải pháp kỹ thuật trong khuôn khổ dự án Yêu cầu ứng viên:...

Xem chi tiết

Lập trình viên Java

Mô tả công việc: – Lập trình các hệ thống phần mềm, chủ yếu là các phân hệ server side. – Tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu ...

Xem chi tiết