TechTalk 2022 – Kiểu Dữ liệu & Các vấn đề liên quan

“Mở màn” cho TechTalk 2022 – Chuỗi hoạt động Đào tạo Cán bộ Nhân viên tại LienVietTech là buổi chia sẻ với chủ đề “Kiểu...

Xem chi tiết

Lập trình viên ODOO

Mô tả công việc: Tham gia phát triển các ứng dụng cho Odoo ERP; Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án;...

Xem chi tiết

Thực tập sinh (Dev/ Tester)

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án thực tế tại Công ty Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp Yêu cầu ứng viên:...

Xem chi tiết

Lập trình viên JAVA

Mô tả công việc: Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển dự án Fintech, ERP, CRM, Smart city; Tìm hiểu các công nghệ mới liên quan đến sản...

Xem chi tiết

Lập trình viên Mobile

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong các lĩnh vực Fintech, IoT, ứng dụng doanh nghiệp, .. Công nghệ sử...

Xem chi tiết

Lập trình viên Java

Mô tả công việc: • Trực tiếp tham gia các dự án khối Fitech • Công nghệ sử dụng: Spring+Hibernate, PrimeFaces Yêu cầu ứng viên: – Tốt...

Xem chi tiết

Lập trình viên Android Junior

Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động. – Làm việc với các chuyên gia công nghệ và Lập trình viên ...

Xem chi tiết

Lập trình viên Mobile Senior

Mô tả công việc: – Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách độc lập. – Đảm bảo các nhiệm vụ được giao thực hiện đúng thời gian và...

Xem chi tiết

Lập trình viên Java

Mô tả công việc: – Lập trình các hệ thống phần mềm, chủ yếu là các phân hệ server side. – Tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu ...

Xem chi tiết