Lập trình viên ODOO

Mô tả công việc: Tham gia phát triển các ứng dụng cho Odoo ERP; Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án;...

Xem chi tiết

Lập trình viên Android

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động, với các công việc: – Lập trình ứng dụng Android – Điều tra...

Xem chi tiết

Lập trình viên iOS

Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động. – Làm việc với các chuyên gia công nghệ và Lập trình viên ...

Xem chi tiết

Lập trình viên JAVA

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án khối Công nghệ Đề xuất, triển khai các giải pháp kỹ thuật trong khuôn khổ dự án Yêu cầu ứng viên:...

Xem chi tiết

Lập trình viên Mobile

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong các lĩnh vực Fintech, IoT, ứng dụng doanh nghiệp, .. Công nghệ sử...

Xem chi tiết

Lập trình viên Java

Mô tả công việc: • Trực tiếp tham gia các dự án khối Fitech • Công nghệ sử dụng: Spring+Hibernate, PrimeFaces Yêu cầu ứng viên: – Tốt...

Xem chi tiết

Lập trình viên Android Junior

Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động. – Làm việc với các chuyên gia công nghệ và Lập trình viên ...

Xem chi tiết

Lập trình viên Mobile Senior

Mô tả công việc: – Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách độc lập. – Đảm bảo các nhiệm vụ được giao thực hiện đúng thời gian và...

Xem chi tiết