Giám đốc Công nghệ (Trung tâm R&D)

Mô tả công việc: Phụ trách lãnh đạo trung tâm R&D, trực tiếp tham gia xây dựng, đào tạo và điều hành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu sâu về...

Xem chi tiết

Giám đốc Công nghệ (Khối Công nghệ)

Mô tả công việc: Nghiên cứu các giải pháp, phần mềm công nghệ mới, đánh giá xu hướng công nghệ để có phương án tư vấn, chuyển đổi chiến lược và...

Xem chi tiết