Giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc: Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty (Fintech, dịch vụ thanh toán) bao gồm: Chiến...

Xem chi tiết