Chuyên viên Thiết kế Graphic

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm thiết kế theo yêu cầu của dự án (Tài liệu sản phẩm, báo cáo, slide thuyết trình, Website, mạng xã hội, banner,...

Xem chi tiết