Thực tập sinh (Dev/ Tester)

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án thực tế tại Công ty Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp Yêu cầu ứng viên:...

Xem chi tiết