Thực tập sinh kế toán

Mô tả công việc: Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán Thực hiện hạch toán chi phí và các nghiệp vụ khác, thực hiện thanh toán cho nhà...

Xem chi tiết