Lập trình viên Android

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động, với các công việc: – Lập trình ứng dụng Android – Điều tra...

Xem chi tiết

Lập trình viên Mobile (Android, iOS)

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong các lĩnh vực Fintech, IoT, ứng dụng doanh nghiệp, .. Công nghệ sử...

Xem chi tiết

Lập trình viên Android Junior

Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động. – Làm việc với các chuyên gia công nghệ và Lập trình viên ...

Xem chi tiết