Lập trình viên JAVA

Mô tả công việc: Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển dự án Fintech, ERP, CRM, Smart city; Tìm hiểu các công nghệ mới liên quan đến sản...

Xem chi tiết

Lập trình viên Java

Mô tả công việc: • Trực tiếp tham gia các dự án khối Fitech • Công nghệ sử dụng: Spring+Hibernate, PrimeFaces Yêu cầu ứng viên: – Tốt...

Xem chi tiết

Lập trình viên Java

Mô tả công việc: – Lập trình các hệ thống phần mềm, chủ yếu là các phân hệ server side. – Tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu ...

Xem chi tiết