Lập trình viên Mobile

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong các lĩnh vực Fintech, IoT, ứng dụng doanh nghiệp, .. Công nghệ sử...

Xem chi tiết

Lập trình viên Mobile (Android, iOS)

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong các lĩnh vực Fintech, IoT, ứng dụng doanh nghiệp, .. Công nghệ sử...

Xem chi tiết

Lập trình viên Mobile Senior

Mô tả công việc: – Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách độc lập. – Đảm bảo các nhiệm vụ được giao thực hiện đúng thời gian và...

Xem chi tiết