Lập trình viên ODOO

Mô tả công việc: Tham gia phát triển các ứng dụng cho Odoo ERP; Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án;...

Xem chi tiết

Lập trình viên Android

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động, với các công việc: – Lập trình ứng dụng Android – Điều tra...

Xem chi tiết

Lập trình viên iOS

Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động. – Làm việc với các chuyên gia công nghệ và Lập trình viên ...

Xem chi tiết

Lập trình viên Frontend

Mô tả công việc: Xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application. Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải...

Xem chi tiết

Lập trình viên JAVA

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án khối Công nghệ Đề xuất, triển khai các giải pháp kỹ thuật trong khuôn khổ dự án Yêu cầu ứng viên:...

Xem chi tiết

Lập trình viên .Net (SQL; Sharepoint)

Mô tả công việc: – Được training nghiệp vụ BPM – Xây dựng các hệ thống báo cáo – Xây dựng các Document tempalate – Tham...

Xem chi tiết

Lập trình viên Java

Mô tả công việc: • Trực tiếp tham gia các dự án khối Fitech • Công nghệ sử dụng: Spring+Hibernate, PrimeFaces Yêu cầu ứng viên: – Tốt...

Xem chi tiết