Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Mô tả công việc: Tìm kiếm, tổng hợp và báo cáo thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, đối thủ…trên các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, báo chí ...

Xem chi tiết