Marketing Manager

Mô tả công việc: Xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của Công ty: Marketing Online và Offline theo...

Xem chi tiết