Lập trình viên .Net (SQL; Sharepoint)

Mô tả công việc: – Được training nghiệp vụ BPM – Xây dựng các hệ thống báo cáo – Xây dựng các Document tempalate – Tham...

Xem chi tiết