Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: Sử dụng các kênh như internet, các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Tư vấn cho khách hàng về...

Xem chi tiết