Đơn giản hóa quy trình giao dịch tại Ngân hàng với Olympus Mobile Branch

Đại dịch Covid -19 được ví như là chất xúc tác hữu hiệu để các ngành số hóa hệ thống của mình một cách rõ rệt hơn. Ngành Ngân hàng cũng không nằm ...

Xem chi tiết