Quản lý dự án_ERP

Mô tả công việc: – Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao – Quản lý các dự án triển khai sản phầm phần mềm của công ty...

Xem chi tiết

Quản lý dự án (Khối Công nghệ)

Mô tả công việc: Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao Quản lý các dự án triển khai sản phầm phần mềm của công ty cho khách hàng...

Xem chi tiết