Quản lý dự án_ERP

Mô tả công việc: – Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao – Quản lý các dự án triển khai sản phầm phần mềm của công ty...

Xem chi tiết

Quản lý dự án (Khối Công nghệ)

Mô tả công việc: Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao Quản lý các dự án triển khai sản phầm phần mềm của công ty cho khách hàng...

Xem chi tiết

Quản lý dự án (Phần cứng)

Mô tả công việc: – Quản lý các dự án triển khai hệ thống phần mềm, license của hãng, các hợp đồng phần cứng (server, các thiết bị phần...

Xem chi tiết

Quản lý dự án CRM

Mô tả công việc: – Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao – Lên kế hoạch dự án, phân chia công việc cho các dự án...

Xem chi tiết