Quản lý dự án CRM

Mô tả công việc: – Thực hiện quản lý các dự án, quản lý nhóm được giao – Lên kế hoạch dự án, phân chia công việc cho các dự án...

Xem chi tiết