Quản lý dự án phần cứng

Mô tả công việc: Quản lý các dự án triển khai hệ thống phần mềm, license của hãng, các hợp đồng phần cứng (server, các thiết bị phần cứng…) Lên...

Xem chi tiết

Quản lý dự án (Phần cứng)

Mô tả công việc: – Quản lý các dự án triển khai hệ thống phần mềm, license của hãng, các hợp đồng phần cứng (server, các thiết bị phần...

Xem chi tiết