Chuyên viên R&D RPA

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hoặc tiếp nhận, phát triển các hệ thống chatbot và RPA trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thành phố thông...

Xem chi tiết

Chuyên gia R&D (Big Data)

Mô tả công việc: Nghiên cứu phát triển công nghệ cho hệ thống định danh online gồm: + OCR giấy tờ định danh (CMND, CCCD, Hộ Chiếu, CMT Quân đội,...

Xem chi tiết

Kiến trúc sư hệ thống

Mô tả công việc: Xây dựng giải pháp, kiến trúc hệ thống cho các dự án của trung tâm cũng như công ty. Tham gia lập trình phát triển hệ thống....

Xem chi tiết

Phân tích nghiệp vụ (thuộc Trung tâm R&D)

Mô tả công việc: Làm việc chính trong dự án về Credit Scoring hoặc Chatbot/RPA Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết...

Xem chi tiết

Giám đốc Công nghệ (Trung tâm R&D)

Mô tả công việc: Phụ trách lãnh đạo trung tâm R&D, trực tiếp tham gia xây dựng, đào tạo và điều hành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu sâu về...

Xem chi tiết

Chuyên viên nghiên cứu phát triển hệ thống Smart City

Mô tả công việc: Tham gia nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống Thành phố thông minh Smart City phục vụ cho các khu đô thị lớn. Tư vấn cho Ban...

Xem chi tiết

Chuyên viên R&D mảng Credit Scoring, Big Data

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) và các hệ thống ứng dụng AI/Big Data khác tập trung trong lĩnh ...

Xem chi tiết

Chuyên gia R&D

Mô tả công việc: – Tham gia xây dựng các hệ thống phần mềm với vai trò là chuyên viên công nghệ. Nghiên cứu, tư vấn và xử lý các vấn đề...

Xem chi tiết