Chuyên viên R&D RPA

Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng hoặc tiếp nhận, phát triển các hệ thống chatbot và RPA trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thành phố thông...

Xem chi tiết