Kiến trúc sư hệ thống

Mô tả công việc: Xây dựng giải pháp, kiến trúc hệ thống cho các dự án của trung tâm cũng như công ty. Tham gia lập trình phát triển hệ thống....

Xem chi tiết