Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: Sử dụng các kênh như internet, các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Tư vấn cho khách hàng về...

Xem chi tiết

Giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc: Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty (Fintech, dịch vụ thanh toán) bao gồm: Chiến...

Xem chi tiết

Giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc: Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty (Fintech, dịch vụ thanh toán) bao gồm: Chiến...

Xem chi tiết