Chuyên viên nghiên cứu phát triển hệ thống Smart City

Mô tả công việc: Tham gia nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống Thành phố thông minh Smart City phục vụ cho các khu đô thị lớn. Tư vấn cho Ban...

Xem chi tiết