Chuyên viên kiểm thử phần mềm ERP

Mô tả công việc: Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án. Lập kế hoạch test và kịch...

Xem chi tiết

Chuyên viên kiểm thử phần mềm

Mô tả công việc: Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án. Lập kế hoạch test và kịch...

Xem chi tiết

Thực tập sinh (Dev/ Tester)

Mô tả công việc: Trực tiếp tham gia các dự án thực tế tại Công ty Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý trực tiếp Yêu cầu ứng viên:...

Xem chi tiết

Chuyên viên kiểm thử phần mềm (có nghiệp vụ kế toán)

Mô tả công việc: Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án. Lập kế hoạch test và kịch...

Xem chi tiết

Chuyên viên kiểm thử phần mềm

Mô tả công việc: Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án. Lập kế hoạch test và kịch...

Xem chi tiết

Chuyên viên Kiểm thử ứng dụng

Mô tả công việc: – Thiết kế, đặc tả kịch bản kiểm thử; – Thực hiện kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng cho phần mềm, ít lỗi nhất...

Xem chi tiết