UI/UX Design

Mô tả công việc: Lên ý tưởng, sáng tạo, layout và trực tiếp thiết kế giao diện UI/UX cho Web, App Mobile(android, iOS, mobile version) Phối hợp...

Xem chi tiết