TRẢI NGHIỆM QUY TRÌNH ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG HOÀN CHỈNH VỚI LVT eKYC

Định danh khách hàng điện tử eKYC đã không còn xa lạ ở nhiều nước trên thế giới. Quy trình này giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nhân lực trong...

Xem chi tiết