TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ XÁC THỰC GƯƠNG MẶT – FACE SERVICES

Cũng giống như giọng nói, gương mặt là đặc điểm rất khó để trùng lặp ở 2 cá thể khác nhau, đó có thể là sự khác nhau giữa khoảng cách giữa hai...

Xem chi tiết